مقاله بررسی تاثیر تکنیک های تنفسی بر شدت درد پانسمان سوختگی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تکنیک های تنفسی بر شدت درد پانسمان سوختگی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنیک تنفسی
مقاله شدت درد
مقاله سوختگی
مقاله پانسمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله گانی هدایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی صفرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درد سوختگی یکی از شدیدترین و مداوم ترین انواع درد می باشد و یکی از زمان هایی که معمولا بیماران سوخته بیشترین میزان درد را تجربه می کنند، زمان تعویض پانسمان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تکنیک های تنفسی بر شدت درد پانسمان در بیماران مبتلا به سوختگی صورت گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد ۶۸ بیمار مرد مراجعه کننده به بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد از طریق نمونه گیری آسان هدفمند انتخاب و سپس بطور تصادفی در یکی از گروه های مداخله یا کنترل توزیع شدند. گروه مداخله تحت مداخله تکنیک های تنفسی طی انجام پانسمان قرار گرفتند و برای گروه کنترل مراقبت روتین به اجرا در آمد. شدت درد پانسمان سوختگی در دو گروه با استفاده از ابزار سنجش درد دیداری (Visual analogue scale) ارزیابی و مقایسه گردید.
یافته ها: میانگین نمره شدت درد در بدو پانسمان سوختگی در گروه مداخله ۶٫۳۲±۲٫۰۲ و در گروه کنترل ۵٫۹۰±۱٫۹۸ بود که پس از مداخله نمره شدت درد در گروه مداخله به ۳٫۶۶±۱٫۴۶ و در گروه کنترل به ۴٫۸±۱٫۳۸ کاهش یافت که این کاهش معنادار بود (P=0.04).
نتیجه گیری: بکارگیری تکنیک های تنفس می تواند در کاهش قابل توجه شدت درد پانسمان سوختگی موثر باشد؛ لذا به پرستاران بخش های سوختگی و اورژانس پیشنهاد می گردد جهت تخفیف درد ناشی از پانسمان سوختگی، علاوه بر استفاده از داروهای ضد درد، بیماران را تشویق به انجام تمرینات تنفسی مکرر طی انجام پانسمان بنمایند.