مقاله بررسی تاثیر تیمار سیلیس بر برخی خصوصیات ریخت شناختی، تشریحی و فیزیولوژیک گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch&C.A. mey) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تیمار سیلیس بر برخی خصوصیات ریخت شناختی، تشریحی و فیزیولوژیک گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch&C.A. mey)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متابولیت های ثانویه
مقاله شاخص روزنه
مقاله آنتوسیانین
مقاله فلاونوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: انتشاری شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند مهشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گیاهان دارویی، متابولیت های ثانویه اهمیت زیادی دارند و عواملی که بر کمیت و کیفیت این متابولیت ها موثرند مورد توجه می باشند. گاوزبان ایرانی(Echium amoenum Fisch&C. A. Mey). گیاهی علفی، دو ساله و روزبلند، از تیره گاوزبانان است که دارای کرک های خشن زیادی می باشد و در مناطق شمالی ایران یافت می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر سیلیسیم بر برخی خصوصیات ریخت شناختی، تشریحی و فیزیولوژیک این گیاه است. برای این منظور، سیلیسیم (به صورت سیلیکات سدیم) با سه غلظت (صفر، ۲٫۰ و ۷٫۰ میلی مولار) در نظر گرفته شد و گیاه گاوزبان رشد کرده در محیط آبکشت در گلخانه با این سطوح تیمار گردید. آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی انجام شد. سپس، برخی خصوصیات ریخت شناختی و تشریحی، از جمله طول کرک، تعداد کرک، تعداد سلول روزنه، قطر کوتیکول، شاخص روزنه و تراکم سلول های نردبانی اندازه گیری و میزان آنتوسیانین و فلاونوئید نیز بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، با اعمال تیمار سیلیسیم، شاخص روزنه کاهش یافت. قطر کوتیکول، فشردگی سلول های پارانشیم نردبانی، طول کرک، آنتوسیانین و فلاونوئید در گیاه تیمار شده با سیلیسیم نسبت به گیاه شاهد افزایش معنی داری یافته بود، ولی تعداد کرک در بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت.