مقاله بررسی تاثیر تیمارهای آبیاری و تغذیه ای بر خواص بیوفیزیکی و بیومکانیکی بذر گلرنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال اول ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۵۸ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تیمارهای آبیاری و تغذیه ای بر خواص بیوفیزیکی و بیومکانیکی بذر گلرنگ
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص بیوفیزیکی و بیومکانیکی
مقاله روغن
مقاله شرایط آبیاری
مقاله گلرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیض اله زاده مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخت علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس مطلق اسعد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گلرنگ از گیاهان صنعتی بوده و میزان روغن قابل استخراج از مغز آن حدود ۴۵ درصد می باشد. با توجه به ارزش روغن موجود در بذر گلرنگ و همچنین پتانسیل بالای کشور برای کشت آن، نیاز به تولید بذرهایی با کیفیت و عملکرد بیشتر می باشد. همچنین طراحی دستگاه های مختلف فرآوری و استخراج روغن و همچنین بهینه سازی آن ها امری ضروری به نظر می رسد که در ارتباط با خواص مختلف بذرها می باشد. در نتیجه در این مقاله، برخی خواص بیوفیزیکی و بیومکانیکی بذر گلرنگ رقم IL111 با توجه به اثرات تیمارهای مختلف آبیاری و تغذیه ای و در رطوبت تعادلی بذرها مورد مطالعه قرار گرفت. خواص مطالعه شده شامل ابعاد، جرم و جرم هزار دانه، حجم، مساحت سطح بذر، میانگین قطر حسابی و هندسی، ضریب کرویت، چگالی توده ای و حقیقی، تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی، نیروی گسیختگی، تغییر شکل در لحظه گسیختگی، انرژی گسیختگی، ضریب کشسانی و سفتی بذر بودند. نتایج نشان از تاثیر معنی دار تیمارهای اعمال شده بر اکثر خواص فیزیکی و مکانیکی در سطح احتمال p£۰٫۰۱ داشت. بیشترین مقدار برای جرم و قطر میانگین هندسی و انرژی گسیختگی در شرایط تیماری «قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی و تغذیه بیولوژیک (بیوسولفور)» حاصل شد. نتایج نشان از تاثیر معنی دار قطر میانگین هندسی بر جرم و انرژی گسیختگی و همچنین تاثیر جرم بر سفتی بذر داشت. از طرفی رابطه مستقیمی بین جرم و انرژی گسیختگی مشاهده شد که نشان از نیاز به انرژی بیشتر برای خرد کردن بذرهای بزرگتر داشت. بیشترین انرژی گسیختگی۰٫۰۳۳J  به دست آمد.