مقاله بررسی تاثیر تمرین های عضلات دمی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تمرین های عضلات دمی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین های عضلات دمی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بیماری مزمن انسدادی ریه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی عبدالعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ایدنی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرپی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده باورساد مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری مزمن انسدادی ریه با ایجاد تنگی نفس، کاهش تحمل فعالیت و خستگی سبب اختلال در کیفیت زندگی می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین های عضلات دمی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه می باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که در آن تعداد ۳۰ بیمار (۲۷ مرد و ۳ زن) مراجعه کننده به کلینیک تخصصی ریه و مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه با شدت خفیف تا بسیار شدید بیماری، به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. تمرین های عضلات دمی در گروه مداخله ۲۱ دقیقه در روز، ۶ روز در هفته و به مدت ۸ هفته توسط یکی از انواع حجم – جریان تمرین دهنده های عضلات دمی به نام رسپیول انجام گرفت. در ابتدا و در پایان ۸ هفته کیفیت زندگی توسط پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی سنت جورج مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: در پایان ۸ هفته تمرین های عضلات دمی، بهبودی معنادار آماری در نمره کل کیفیت زندگی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید (P<0.001). در ۳ بعد کیفیت زندگی شامل: فعالیت (P<0.001)، علایم (P=0.001) و اثرگذاری (P<0.001) بهبودی معنادار آماری مشاهده گردید.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که تمرین های عضلات دمی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه موثر باشد.