مقاله بررسی تاثیر تعمیق مالی بر رشد اقتصادی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۶۴ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تعمیق مالی بر رشد اقتصادی در ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعمیق مالی
مقاله توسعه مالی
مقاله آزاد سازی مالی
مقاله رشد اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان پور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعمیق مالی یکی از پیش شرط های رشد و توسعه اقتصادی کشورها تصور شده است، به طوری که کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردارند، بی شک منابع مالی در آنها به صورت کارا و بهینه بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می شوند که در این صورت منابع کافی جمع آوری نمی شوند. در این مقاله ابتدا شاخص های تعمیق و توسعه مالی کشور بررسی شده سپس تحلیل های اقتصادی خود را به منظور مطالعه روابط متقابل بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۴۸ را با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده تخمین می زنیم. نتایج نشان می دهد تعمیق مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارد. الگوی نشان می دهد بازار سرمایه نقش اساسی را در رشد و توسعه اقتصادی ایران به عهده دارد که دلیل اثر منفی به نحوه آزاد سازی بازارهای مالی بر می گردد.