مقاله بررسی تاثیر تعداد سلول سوماتیک بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر گوسفندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تعداد سلول سوماتیک بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر گوسفندی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنیر
مقاله شیر گوسفند
مقاله تعداد سلول های سوماتیک
مقاله بافت
مقاله استارتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نجف نجفی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، اثر تعداد سلول های سوماتیک پایین (کم تر از ۳۰۰۰۰۰ سلول در میلی لیتر) و بالا (بیش تر از ۱۲۰۰۰۰۰ سلول در میلی لیتر)، مقدار استارتر (۱ تا ۳%) و زمان رسیدن (۱ تا ۱۲۰ روز) بر خصوصیات شیمیایی (درصد کل مواد جامد، پروتئین، pH، نمک و چربی) پنیر تهیه شده از شیر گوسفندی بررسی شد. نتایج، نشان داد که در پنیر تولید شده از شیر با تعداد سلول های سوماتیک بالا، ماده خشک، pH، چربی و پروتئین به طور معنی داری کاهش یافت اما نمک افزایش داشت. همچنین در طی دوره نگه داری این پنیر، ویژگی های شیمیایی (پروتئین، pH، ماده خشک و چربی) به طور معنی داری کاهش یافت. میزان استارتر نیز با مقدار پروتئین پنیر رابطه معکوس داشت.