مقاله بررسی تاثیر تعداد دفعات پخت پرسلن بر روی استحکام باند برشی سه نوع سیستم تمام سرامیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۳۰۱ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تعداد دفعات پخت پرسلن بر روی استحکام باند برشی سه نوع سیستم تمام سرامیکی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند برشی
مقاله پرسلن
مقاله کور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: آریامنش حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نگار
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خالصی میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از ضعیف ترین نقاط در رستوریشن های دوفازی، محل تماس کور با پرسلن ونیر است. از آنجایی که دستیابی به کانتور و رنگ مناسب، نیازمند پخت های مکرر پرسلن است، هدف این مطالعه بررسی تاثیر پخت های مکرر پرسلن بر روی استحکام باند برشی کور-ونیر در رستوریشن های تمام سرامیکی می باشد.
مواد و روش ها: ۵۴ کور سرامیکی به قطر ۸ mm، از سه نوع سیستم تمام سرامیکی زیرکونیا، IPS emax CAD و IPS emax press ساخته شد. کورهای زیرکونیا و IPS emax CAD توسط تکنولوژی CAD/CAM ساخته شدند. کورهای IPS emax press توسط تکنیک Pressing تهیه شدند. پرسلن سازگار با کور به قطر ۵ mm بر روی تمام کورها ونیر گردید. در هر گروه، نمونه ها بر اساس تعداد دفعات پخت پرسلن ونیر به سه زیر گروه ۳، ۵ و ۷ بار پخت، تقسیم شدند. استحکام باند برشی کور-ونیر توسط دستگاه تست یونیورسال اندازه گیری و نتایج توسط تست های آماری Two way ANOVA و Tukey HSD مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: مقادیر میانگین استحکام باند برشی برای کورهای زیرکونیا،IPS emax CAD و IPS emax press، به ترتیب ۷٫۳۰، ۷٫۲۹ و ۹٫۲۹ مگاپاسکال بود. همچنین مقادیر میانگین استحکام باند برشی در تعداد دفعات پخت ۳، ۵ و ۷ به ترتیب ۲٫۳۳، ۲٫۲۹ و ۸٫۲۷ مگاپاسکال بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود.
نتیجه گیری: استحکام باند برشی زیرکونیا و IPS emax press، تفاوت معنی داری نداشت. با افزایش تعداد پخت های پرسلن از ۳ بار تا ۷ بار، میزان استحکام باند برشی کور- ونیر، کاهش یافت.