مقاله بررسی تاثیر تزریق عضلانی آمپول دگزامتازون بر طول مدت زایمان در حاملگی های پس از موعد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۵۵۵ تا ۵۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تزریق عضلانی آمپول دگزامتازون بر طول مدت زایمان در حاملگی های پس از موعد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگزامتازون
مقاله طول مدت لیبر
مقاله حاملگی پس از موعد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی وندی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: ایروانی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: علیایی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی زاده محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از مشکلات مامایی، القاء زایمان در مواردی است که ختم حاملگی ضروری است. از این رو روش هایی که سبب آمادگی سرویکس و القاء زایمان می شوند، همیشه مدنظر بوده اند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آمپول دگزامتازون داخل عضلانی بر شروع دردهای زایمانی در حاملگی های پس از موعد می باشد.
روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سو کور بود که بر روی ۱۰۰ نفر از زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین انجام شد. در گروه مطالعه، دگزامتازون عضلانی به صورت تک دوز ۸ میلی گرم ۱۲ ساعت قبل از شروع اینداکشن تجویز شد و در گروه کنترل ۲ سی سی نرمال سالین با همین فاصله تجویز گردید.
نتایج: بیماران دو گروه از نظر سن مادر، مشخصات جمعیت شناختی، نمره بیشاب اولیه، آپگار دقیقه اول و پنجم و دفع مکونیوم اختلاف معنی داری نداشتند. میانگین نمره بیشاب پس از تزریق در گروه مطالعه ۷٫۲۳±۱٫۳۲ و در گروه کنترل ۲٫۹۸±۰٫۸۹ بود که از نظر آماری اختلاف آنها معنی دار بود (p<0.0001). میانگین فاصله زمانی القاء تا شروع فاز فعال در گروه مطالعه برابر با ۳٫۱±۰٫۶۸ ساعت و در گروه کنترل ۴٫۲±۱٫۳ ساعت بود (p=0.001).
نتیجه گیری: دگزامتازون داخل عضلانی از طریق بهبود نمره بیشاب، سبب شروع دردهای زایمانی و در نتیجه کاهش مدت زمان لیبر در حاملگی های پس از موعد می شود.