مقاله بررسی تاثیر تزریق زیر مخاطی دگزامتازون بر ادم متعاقب استئوتومی دو طرفه Sagital Split Ramus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تزریق زیر مخاطی دگزامتازون بر ادم متعاقب استئوتومی دو طرفه Sagital Split Ramus
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوتومی
مقاله ساژیتال اسپلیت راموس
مقاله دگزامتازون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حراجی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: هژبر حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ولایی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به بروز ادم متعاقب همه اعمال جراحی و از جمله جراحی های ارتوگناتیک مثل Bilateral Sagittal Split Ramus osteotomy (BSSRO) و عوارض ادم از جمله درد، تاخیر در بهبود و با عنایت به گزارش موفقیت تزریق زیرمخاطی متعاقب جراحی دندان عقل نهفته فک پایین و پاسخ به این سوال که آیا این تاثیر در میزان ادم متعاقب عمل BSSRO موثر است یا خیر این تحقیق روی بیماران مراجعه کننده به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۱ انجام شد.
مواد و روش ها: این تحقیق به روش کارآزمائی بالینی دوسوکور انجام شد. بیمارانی که اندیکاسیون جراحی BSSRO را داشته و موافقت را برای همکاری با طرح اعلام نمودند بررسی شدند. جراحی طبق روش استاندارد با شرایط کاملا یکسان توسط یک جراح انجام گرفت و قبل و ۴۸ ساعت بعد از جراحی میزان ادم در دو فاصله تراگوس تا گوشه دهان و نیز فاصله تراگوس تا پوگونیون به روش خطی اندازه گیری شد. بیماران بطور تصادفی به دو گروه مورد (تزریق زیرمخاطی) و گروه شاهد (تزریق وریدی) تقسیم شدند و ۸ میلی گرم دگزامتازون در هر روش قبل از جراحی برای بیماران تزریق شد. مقایسه دو گروه از نظر میزان ادم دو روز پس از جراحی با آزمون Mann-U-Whitney مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافته ها: تحقیق روی تعداد ۱۹ نفر شامل ۱۱ نفر در گروه تزریق وریدی و ۸ نفر در گروه تزریق زیرمخاطی انجام گرفت. افراد دو گروه به لحاظ خصوصیات فردی (سن، جنس، وزن) مدت زمان جراحی، میزان و نوع مال اکلوژن و وضعیت اقتصادی – اجتماعی مشابه بودند (P<0.2). تغییرات فاصله گوشه دهان تا تراگوس در گروه وریدی ۳± ۱۲٫۸و در گروه زیرمخاطی۱۴٫۹ ±۱۴٫۶ بود (P<0.8). تغییرات فاصله دو نقطه پوگونیون تا تراگوس۳٫۲ ±۱۰٫۵ و در گروه زیرمخاطی ۱۴٫۳±۱۴٫۲ بود، (P<0.2).
نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از تزریق زیر مخاطی ۸ میلیگرم دگزامتازون در کاهش ادم پس از جراحی BSSRO اثراتی مشابه تزریق وریدی دارد.