مقاله بررسی تاثیر تزریق بوپی واکائین در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی کله سیستکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تزریق بوپی واکائین در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی کله سیستکتومی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاپاراسکوپی
مقاله بوپی واکائین
مقاله تهوع
مقاله استفراغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهتدی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نسیون پور شعله
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیار هدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه استفاده از اعمال جراحی مثل لاپاراسکوپی که دارای ریسک کمتری هستند، رواج بیشتری پیدا کرده است، به همین دلیل بیماران سریعتر ترخیص میشوند. اما تهوع و استفراغ بعد از آن به علت کشش پرده پریتوئن و تحریک دیافراگم بسیار آزاردهنده است. لازم است که شیوه های درمانی مناسبی برای کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی بکار برده شود. در این مطالعه اثر تزریق بوپی واکائین در حفره پریتوئن در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی کوله سیستکتومی با نرمال سالین بررسی شد.
روش بررسی: این مطاله یک کار آزمایی بالینی دوسوکور تصادفی، ۵۰ بیمار وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بعد از اتمام عمل جراحی در حفره پریتوئن، در گروه اول ۰٫۵ سی سی به هر کیلوگرم نرمال سالین %۰٫۴۵ و در گروه دوم ۰٫۵ mg بوپیواکائین %۰٫۵ به هر کیلوگرم وزن بدن تززریق شد. سپس در ساعت ۱ و ۲ و ۶ و ۱۲ میزان تهوع و استفراغ بررسی شد.
یافته ها: هر دو گروه از نظر میزان تهوع و استفراغ با هم مقایسه شدند. میزان تهوع در گروه بوپی واکایین در ساعت ۱ و ۲ کاهش یافت (Pv=0.01). ولی در ساعت ۶ و ۱۲ تغییری مشاهده نشد. در ضمن در میزان استفراغ بعد از عمل هیچ گونه تغییری دیده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بوپی واکائین بر کاهش میزان تهوع بعد از عمل موثر بوده است. این دارو نیز به راحتی در دسترس می باشد. لذا توصیه می شود که در لاپاراسکوپی کله سیستکتومی از آن استفاده گردد.