مقاله بررسی تاثیر ترکیب نیستاتین و فلوکونازول با ماده بهسازی بافت بر وضعیت کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ترکیب نیستاتین و فلوکونازول با ماده بهسازی بافت بر وضعیت کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد بهسازی بافت
مقاله کاندیدا
مقاله کلونیزاسیون
مقاله نیستاتین
مقاله فلوکونازول
مقاله زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح تفتی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی پورمیبدی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: عشوری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هرچند استفاده از لایه نازک ماده بهسازی بافت برای کنترل ضایعه دنچر استوماتیت به کار می رود ولی این ماده زمینه مناسب برای کلونیزاسیون کاندیدا فراهم می آوردکه با ترکیب داروهای ضدقارچی میتوان آن راکنترل نمود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان پایداری نیستاتین و فلوکونازول ترکیب شده با ماده بهسازی بافت بر کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس در شرایط برون تنی در طول زمان می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی با ترکیب نیستاتین و فلوکونازول با ماده بهسازی بافت، دیسکهای نازک دایره ای از هر لایه بهسازی بافت تهیه واز دیسک های ماده بهسازی بدون دارو بعنوان کنترل منفی تهیه شدند. سپس دیسک ها در ظرف استریل حاوی بزاق مصنوعی استریل غوطه ور و میزان مهار رشد کاندیدا را در فواصل زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت و ۵ روز با قراردادن دیسکها بر روی سطح پلیت حاوی کشت چمنی کاندیدا با روش انتشار در آگار بررسی شد. میانگین قطر هاله عدم رشد در زمانهای مورد بررسی با کمک تستهای آماری ANOVA و Tukey ارزیابی شدند.
یافته ها: ترکیب داروهای نیستاتین یا فلوکونازول با ماده بهسازی بافت حداکثر تا روز سوم موثر بوده و پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در بزاق مصنوعی، قطر هاله عدم رشد کاندیدا دار اطراف دیسکهای حاوی نیستاتین یا فلوکونازول به ترتیب ۱۱٫۲ و ۸٫۶ میلی متر بدست آمد. همچنین مشخص شد که تنها در زمان های ۲۴ ساعت (P=0.001) و ۴۸ ساعت (P=0.013) تفاوت بین قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسکهای دو دارو معنی دار بوده است.
نتیجه گیری: نیستاتین یا فلوکونازول اضافه شده به ماده بهسازی بافت غوطه ور شده در بزاق مصنوعی پایدار نبوده و تنها تا ۳ روز دارای اثر مهاری معنادار آماری بر روی رشد کاندیدا میباشد. ضمنا نیستاتین بصورت موضعی قدرت مهاری بیشتری را در شرایط آزمایشگاهی از خود نشان داد.