مقاله بررسی تاثیر تراکم بوته بر شاخص های کمی عملکرد در چهار رقم کلزای زمستانه (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تراکم بوته بر شاخص های کمی عملکرد در چهار رقم کلزای زمستانه (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله کلزای زمستانه
مقاله عملکرد دانه
مقاله Hayola401 ،Hayola308 ،PF ،Okapy

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی اثرات تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد ساوه در خاکی با بافت لومی شنی به اجرا درآمد. فاکتور اصلی شامل سه تراکم ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ بوته در متر مربع و فاکتور فرعی شامل ارقام Hayola401، Hayola308، PF و Okapy کلزا بود. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه در تراکم های به ترتیب ۱۰۰ و ۸۰ بوته در متر مربع و در رقم Hayola401 به دست آمد. افزایش تراکم بوته در واحد سطح با افزایش ارتفاع بوته، افزایش عملکرد بیولوژیک، کاهش تعداد خورجین در بوته، کاهش تعداد شاخه های فرعی، کاهش تعداد دانه در بوته وکاهش شاخص برداشت همراه بود. تعداد دانه در خورجین و میانگین وزن دانه در ارقام مورد بررسی تحت تاثیر تراکم بوته و رقم تغییرات زیادی از خود نشان ندادند.