مقاله بررسی تاثیر تراز قرارگیری و شکل فونداسیون بر مقدار آب شستگی اطراف پایه پل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تراز قرارگیری و شکل فونداسیون بر مقدار آب شستگی اطراف پایه پل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شستگی موضعی
مقاله پایه پل
مقاله شکل فونداسیون
مقاله عمق فونداسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی امیراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارونقی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاح هلقی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب شستگی در اطراف پایه های پل یکی از علل عمده آسیب های جدی به پل می باشد. در این پژوهش، با استفاده از مدل آزمایشگاهی به بررسی این پدیده و تاثیر عمق فونداسیون و شکل فونداسیون بر مراحل آب شستگی پرداخته شد. آزمایش ها برای ۴ شکل فونداسیون شامل فونداسیون مربعی، استوانه ای، چهارگوش با دماغه نیم دایره ای در جهت جریان، چهارگوش با دماغه نیم دایره ای عمود بر جریان و ۵ تراز قرارگیری فونداسیون انجام شد. نتایج نشان می دهد که عمق آب شستگی به تراز قرارگیری و شکل فونداسیون بستگی دارد. بهترین شکل فونداسیون که کم ترین آب شستگی در اطراف آن رخ می دهد، به ترتیب فونداسیون چهارگوش با دماغه نیم دایره ای در جهت جریان، فونداسیون مربعی، فونداسیون چهارگوش با دماغه نیم دایره ای عمود بر جریان و فونداسیون استوانه ای می باشد. زمانی که پی زیر سطح اولیه بستر کانال قرار دارد، علاوه بر این که آب شستگی را به تاخیر می اندازد، مقدار آن را نیز کم تر می کند. همچنین عمق آب شستگی با افزایش تراز فونداسیون در بالای بستر افزایش می یابد. با تحلیل آزمایش ها محدوده مناسب برای تراز قرارگیری فونداسیون، ۵۰-۲۵ درصد قطر پایه پل پیشنهاد گردیده است.