مقاله بررسی تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بر بروز علائم بالینی آسم در کودکان مبتلا به آسم متناوب به دنبال ابتلا به عفونتهای تنفسی فوقانی ویروسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بر بروز علائم بالینی آسم در کودکان مبتلا به آسم متناوب به دنبال ابتلا به عفونتهای تنفسی فوقانی ویروسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم متناوب
مقاله عفونت تنفسی ویروسی
مقاله مونته لوکاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچیان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: متولی حقی نسرین سادات
جناب آقای / سرکار خانم: خاکشور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آسم یک اختلال تنفسی مزمن است که میلیونها کودک در جهان به آن مبتلا می باشند. شایعترین شکل آسم در کودکان آسم متناوب است. حملات آسم معمولا به دنبال عفونتهای تنفسی ویروسی اتفاق می افتند. مشاهده شده است که در بیماران مبتلا به آسم شروع زود هنگام مونته لوکاست (آنتاگونیست اختصاصی گیرنده لکوترین) در ابتدای عفونتهای تنفسی ویروسی موجب کاهش شکایات و علائم آسم گردیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثربخشی مونته لوکاست در کاهش علائم بالینی آسم بدنبال عفونتهای تنفسی فوقانی در کودکان مبتلا به آسم متناوب است.
مواد و روش کار: این تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور در دو گروه مداخله و شاهد انجام گرفت. تعداد ۱۸۷ کودک ۶ تا ۱۲ ساله مبتلا به آسم متناوب به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. این کودکان در ابتدای بروز علائم بالینی عفونت تنفسی فوقانی مورد معاینه قرار گرفته و به گروه مداخله ۷ عدد قرص جویدنی ۵ میلی گرمی مونته لوکاست و به گروه کنترل ۷ عدد دارونما داده شد تا هر شب یک عدد استفاده شود. به کودکان در دو گروه تاکید شد از برانگیزننده های حمله آسم ومصرف داروهای بر طرف کننده علائم عفونت تنفسی فوقانی از جمله آنتی هیستامین ها طی مدت بررسی پرهیز کنند. این کودکان به مدت دو ماه از نظربروز علائم بالینی آسم بررسی شدند. داده ها حاصل از مشاهدات دموگرافیک و بالینی بیماران بررسی شده و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای مقایسه تغییرات متغیرهای مورد بررسی در دو گروه برای متغیر های کیفی از آزمون کای دو و برای متغییرهای کمی از آزمون chi-square استفاده شد. در تمامی محاسبات P<0.05 به عنوان سطح معنی دار در نظرگرفته شد.
یافته ها: دراین مطالعه استفاده از مونته لوکاست در مقایسه با پلاسبو باعث کاهش میزان سرفه (۱۷٫۳% کاهش) و کاهش بروز بیداری از خواب شبانه (۵٫۴% کاهش) شداما بر بروز ویزینگ، تاکی پنه و دیسترس تنفسی نسبت به پلاسبو تاثیر مهمی نداشت.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد داروی مونته لوکاست علائم آزاردهنده بیماری شامل: سرفه و بیداری از خواب شبانه را کاهش داد. بر اساس مطالعات معتبر انجام شده، این دارو عارضه اندکی داشته و در حال حاضر در دسترس می باشد. با این حال جهت توصیه به مصرف روتین مونته لوکاست در حین سرماخوردگی کودکان آسماتیک مطالعات بیشتر و با حجم نمونه بالاتر نیاز است.