مقاله بررسی تاثیر تجربیات برند بر تمایل به پرداخت بالاتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تجربیات برند بر تمایل به پرداخت بالاتر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه برند
مقاله اعتبار برند
مقاله نگرش برند
مقاله ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری
مقاله تمایل به پرداخت بالاتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی فر کامیار
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مفاهیمی که اخیرا مورد توجه متخصصان حوزه رفتار مصرف کننده قرار گرفته تجربه برند است. این مفهوم به تجربیاتی اطلاق می گردد که نشأت گرفته از مجموعه تعاملات مشتری با محصول، سازمان و یا بخشی از آن بوده که سبب تحریک عکس العمل های او می گردد. هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر تجربه برند بر تمایل به پرداخت بالاتردر میان ۳۸۵ نفر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه است که از موبایل های شرکت های سامسونگ،اپل، نوکیا، سونی، سونی اریکسون و ال جی استفاده می نمایند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه با طیف لیکرت پنج تایی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب با حجم جامعه است که جهت آزمون فرضیات از نرم افزار لیزرل استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد فرضیات تاثیر تجربه برند بر اعتبار برند ونگرش برند پذیرفته و فرضیه تاثیر تجربه برند بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان مورد تایید قرار نگرفته است. همچنین فرضیه تاثیر نگرش برند بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری و تمایل به پرداخت بالاتر نیز تایید گردیده است. ضمن آنکه فرضیه تاثیر ارزش ویژه برند بر تمایل به پرداخت بالاتر و همچنین تاثیر اعتبار برند بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری و نگرش برند نیز تایید شده است. نتایج بدست آمده به دلیل جدید بودن موضوع، مدیران را در چگونگی سرمایه گذاری بر مفاهیم مختلف برند یاری نموده و می تواند گامی به سوی متمایز ساختن برند سازمان باشد.