مقاله بررسی تاثیر تجارت خارجی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان اکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تجارت خارجی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان اکو
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت
مقاله مصرف انرژی
مقاله داده های تلفیقی
مقاله اکو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل عمران رویا
جناب آقای / سرکار خانم: پایتختی اسکویی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طبقچی اکبری لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجائیکه روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان، تا حدود زیادی به سطح مصرف حامل های انرژی ارتباط دارد و انرژی بیشترین سهم را در فعالیت ها و تجارت جهانی به خود اختصاص داده است، در این مقاله آثار تجارت خارجی، قیمت نفت و درآمد بر روی مصرف انرژی برای ۸ کشور از اعضای سازمان اکو طی سالهای ۲۰۰۹-۱۹۹۴ مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های تابلویی به شیوه حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج رگرسیونی نشان می دهد که درآمد دارای تاثیر مثبت و معنی دار، قیمت نفت دارای تاثیر منفی و معنی دار، تجارت خارجی (مجموع صادرات و واردات) دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر روی مصرف انرژی می باشند. همچنین به منظور پی بردن بیشتر به جزئیات نتایج، علاوه بر بررسی تجارت خارجی بصورت کلی (مجموع صادرات و واردات)، بررسی هایی نیز بصورت جداگانه بر اساس تفکیک به صادرات و واردات صورت گرفته است، که با توجه به نتایج، صادرات و واردات به تفکیک دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر روی مصرف انرژی می باشند.