مقاله بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ( مطالعه موردی برند پارس خزر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ( مطالعه موردی برند پارس خزر)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ویژه برند
مقاله تبلیغات رسانه ای
مقاله تبلیغات غیر رسانه ای
مقاله لوازم خانگی کوچک
مقاله مدل آکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرا سیدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی هریسی ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش ویژه برند یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین مفاهیم بازاریابی و تحت تاثیر فعالیت های مختلف آن است. در این پژوهش فعالیت های بازاریابی به دو دسته کلی رسانه ای و غیر رسانه ای طبقه بندی شده، تاثیر این فعالیت ها بر افزایش یا کاهش ابعاد ارزش ویژه برند مدل آکر با مطالعه موردی برند پارس خزر بررسی شده ست. در پایان به وسیله نرم افزار لیزل و مدل سازی معادلات ساختاری برازش مدل محاسبه و به بررسی روابط علی بین فعالیت های ترفیعی رسانه ای و غیر رسانه ای بر ابعاد تشکیل دهنده ارزش ویژه برند پرداخته شده است. طبق نتایج تحلیل مسیر، تاثیر آگاهی از برند در صنعت یادشده رد شد. پیشبرد فروش بدون قیمت انتقالی، پیشبرد فروش با قیمت انتقالی و تبلیغات تجاری به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند دارند. تبلیغات تجاری بیشترین تاثیر را بر وفاداری به برند و تبلیغات غیررسانه ای پیشبرد فروش با قیمت انتقالی و بدون قیمت انتقالی هر دو بیشترین تاثیر را بر کیفیت ادراک شده از برند دارند .