مقاله بررسی تاثیر تاری اپتیکی بر پاسخ کورتکس بینائی توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در توانبخشی نوین از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تاری اپتیکی بر پاسخ کورتکس بینائی توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاری اپتیکی
مقاله نزدیک بینی
مقاله تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی
مقاله سیگنال BOLD
مقاله تعداد وکسل های فعال شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: توان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تاری اپتیکی ناشی از عیوب انکساری سبب کاهش کیفیت تصویر شبکیه ائی می گردد و تغییراتی را در نحوه پاسخ سیستم بینائی ایجاد می نماید. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تاری اپتیکی در اثر نزدیک بینی بر پاسخ کورتکس بینائی توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه ۵ داوطلب سالم در محدوده سنی ۲۵-۱۸ سال (۲ زن و ۳ مرد) شرکت نمودند. نتایج تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی ۱۸ فرد امتروپ (بدون عیب انکساری) که در یک مطالعه عملکردی اخیر با شرایط تصویربرداری یکسان شرکت کرده بودند، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. تصاویر فانکشنال با استفاده از یک دستگاه فیلیپس ۱٫۵تسلا و با ارائه الگوی بینائی سینوسی با فرکانس فضائی ۲ سیکل بر درجه و فرکانس زمانی ۸ هرتز اخذ گردید. پس از پردازش تصاویر، درصد تغییر سیگنال BOLD (Blood-Oxygen-Level-Dependent) و تعداد وکسل های فعال شده در سری اسکن های مختلف با هم مقایسه گردید.
یافته ها: نتایج این مطالعه کاهش غیر خطی پاسخ کورتکس بینائی در اثر تاری اپتیکی را نشان می دهد. تعداد وکسل های فعال شده و میانگین شدت سیگنال BOLD در گروه های مختلف عیب انکساری نزدیک بینی کاهش می یابد.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیرپذیری پاسخ کورتکس بینائی در اثر تاری اپتیکی ناشی از مقادیر مختلف عیب انکساری نزدیک بینی، بهتر است تا در طی مطالعات شناختی علوم اعصاب و همچنین بررسی بیماری های نورولوژیک به کمک تصویر برداری تشدید مغناطیسی عملکردی با بکارگیری محرک های بینایی الگویی برای افراد تحت بررسی از اصلاح اپتیکی بهینه استفاده گردد.