مقاله بررسی تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۵۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرضه های عمومی سهام
مقاله به موقع بودن سود
مقاله بازده غیرعادی تجمعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحیدری امید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضاخانی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی کوتاه مدت عرضه های عمومی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. به موقع بودن سود به عنوان شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. به عبارتی، هر اندازه سود به موقع تر باشد عدم تقارن اطلاعاتی کمتر می شود. به منظور شناسایی اثر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام، ابتدا به موقع بودن سود شرکتهایی که دارای عرضه عمومی سهام در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بودند با استفاده از داده های پانلی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین به موقع بودن سود شرکتها و بازده غیرعادی تجمعی در زمان عرضه عمومی سهام منفی ولی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین اندازه شرکت و اندازه عرضه عمومی سهام با بازده غیرعادی تجمعی منفی و معنادار می باشد.