مقاله بررسی تاثیر بروموکریپتین بر فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۷۳ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر بروموکریپتین بر فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برموکریپتین
مقاله آرتریت روماتوئید
مقاله DAS ،VAS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصالت منش کمال
جناب آقای / سرکار خانم: صدرایی هاله
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: مروجی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جزایری هدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی باران خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بروموکریپتین یک آلکالوئید ارگوت است که باعث سرکوب سنتز پرولاکتین می شود. برخی مطالعات از نقش پرولاکتین در توسعه و فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید (RA) حمایت کرده اند. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر بروموکریپتین بر فعالیت بیماری RA بپرداخته می شود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای دوسو کور ۱۷۴ بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال ۹۰ وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت بلاک تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه بروموکریپتین ۲٫۵ میلی گرم ۲ با در روز و گروه دیگر دارونما دریافت کردند. کلیه بیماران در ابتدای مطالعه و طی ماه های دوم و ششم از نظر تورم، تندرنس مفصل، شدت درد بر اساس VAS، ESR و DAS بررسی شدند.
نتایج: تورم اولیه در گروه برموکریپتین پس از ۶ ماه از ۳٫۷ به ۰٫۵۹ رسید که در مقایسه با گروه کنترل دارای کاهش معنی داری بود. هم چنین، در این گروه شدت درد در مقیاس VAS طی ۶ ماه از ۸۲٫۱ به ۲۳٫۱۵ رسید که در مقایسه با گروه کنترل دارای کاهش معنی داری بود. به علاوه، میزان DAS طی این مدت از ۳٫۸ به ۳٫۵ رسید که در مقایسه با گروه کنترل دارای کاهش معنی داری بود. پارامترهای ESR و تندرنس کاهش معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت بروموکریپتین در بیماران آرتریت روماتوئید باعث کاهش تورم، شدت درد و DAS می شود.