مقاله بررسی تاثیر برخی پارامترهای محیطی بر بیوماس مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی منطقه بحرکان (شمال خلیج فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برخی پارامترهای محیطی بر بیوماس مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی منطقه بحرکان (شمال خلیج فارس)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرجان
مقاله زیستگاه های مصنوعی
مقاله فاکتورهای محیطی
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مدیسه سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدمحمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر برخی پارامترهای محیطی بر پراکنش مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی احداث شده در سواحل بحرکان واقع در شمال شرقی خلیج فارس انجام شد. نمونه های مرجانی به صورت فصلی از بهار تا زمستان ۱۳۸۸ از ۴ ایستگاه به طور تصادفی و با استفاده از کوادرات ۰٫۲۵×۰٫۲۵ متر، از طریق غواصی جمع آوری شدند. اندازه گیری بیوماس بر اساس وزن تر گونه های مختلف مرجان نرم نشان داد که مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی به غالب بودند. فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل دما، شوری، کدورت، میزان اکسیژن محلول و pH در فصول مختلف اندازه گیری شد و ارتباط آنها با میزان بیوماس تر مرجان ها مورد بررسی قرار گرفت. در طول دوره نمونه برداری بیوماس کل مرجان ها در ایستگاه ها و فصول مختلف اختلاف معنی داری را نشان نداد (P<0.05). همچنین نتایج مشخص کرد که از میان این فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی تنها میان شوری آب و میزان بیوماس تر مرجان ها همبستگی معنی داری وجود داد (R2=0.82). pH نیز کمترین میزان همبستگی (R2=0.21) را با میزان بیوماس مرجان ها نشان داد.