مقاله بررسی تاثیر برآورد نادرست هزینه ها و منافع اجتماعی در تخریب منابع آب (مطالعه موردی: دشت رفسنجان در استان کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر برآورد نادرست هزینه ها و منافع اجتماعی در تخریب منابع آب (مطالعه موردی: دشت رفسنجان در استان کرمان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب های زیرزمینی
مقاله بهره برداری بی رویه
مقاله جابجایی چاه
مقاله دشت رفسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مهدی آباد فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی عزت آبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی مهدی آباد سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخستین گام در ارزش نهادن به منابع آب زیرزمینی به رسمیت شناختن و تعیین ارزش اقتصادی کل منابع می باشد. بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک اثرات منفی زیست محیطی به دنبال داشته که اغلب به دلیل کم بودن قیمت معاملاتی آب، نسبت به قیمت واقعی آن است. در مطالعه جاری اثر منفی ناشی از بهره برداری بی رویه، بر روی تعداد دفعات و هزینه های جابجایی چاه های آبیاری در دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از روش پیمایشی و با تکمیل ۱۱۰ پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز به دست آمد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. متوسط دفعات جابجایی ۲٫۱۸ نوبت در طول عمر هر چاه و هزینه هر نوبت جابجایی ۷۵۰ میلیون ریال، تخمین زده شد که با کاهش افت سالانه و در نتیجه کاهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی، ارتباط معنی داری در سطح یک درصد داشتند. در پایان مطالعه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی پیشنهاد می گردد که در ارزیابی های اقتصادی به هزینه ها و منافع اجتماعی توجه شود.