مقاله بررسی تاثیر باند حرارتی و الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی (مطالعه موردی: کاشان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۷۲ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر باند حرارتی و الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی (مطالعه موردی: کاشان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باند حرارتی
مقاله دقت
مقاله داده های چندزمانه
مقاله کاشان
مقاله کاربری اراضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابیان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی امیرهوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه داده های سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات برای مطالعه پوشش زمین و کاربریهای اراضی می باشند. این تصاویر بدلیل ارائه اطلاعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه های کاربری از اهمیت بالایی برخوردارند. مشخص کردن موقعیت هر کاربری و پوشش اراضی در کنار یکدیگر کمک شایانی به مدیران مناطق جهت تصمیم گیری می کند. همچنین با استفاده از نقشه های کاربری اراضی در سطوح مختلف می توان وضعیت موجود پوشش زمین را مورد مطالعه قرار داد. به منظور بررسی توانایی داده های ماهواره ای چندزمانه TM و ETM+ در طبقه بندی کاربری اراضی و تاثیر باند حرارتی در افزایش دقت نقشه های کاربری، داده های رقومی سنجنده TM مربوط به ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۰ و داده های رقومی سنجنده ETM+ مربوط به ۱۰ ژولای ۲۰۰۲، از منطقه کاشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسیهای اولیه بر روی تصاویر از لحاظ وجود خطای هندسی اجرا شد. به منظور آماده سازی تصاویر برای پردازشهای رقومی، عملیات بهبود و بارزسازی تصاویر ازجمله بهبود کنتراست، شاخص بهترین ترکیب باندی و ساخت تصاویر رنگی کاذب، بر روی تصاویر اعمال شد. آنگاه نقشه واقعیت زمینی نیز در همین مرحله تهیه شد. سپس طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای با الگوریتم ها و رویکردهای مختلف شامل انواع ترکیبات باندی انجام شد و دقت هر کدام از روشها و رویکردها بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین دقت کاپای حاصل از طبقه بندی در هر دو سنجنده های TM و ETM+ با حضور تمام باندها به مقدار ۸۶٫۳۴ و ۸۳٫۲۱ درصد بدست آمد. درحالی که در صورت حذف باند حرارتی این دقت به ۸۲٫۴۶ و ۷۹٫۹۳ درصد کاهش یافت. نتایج این مطالعه نشان داد که بکارگیری باند حرارتی موجب افزایش ۴ درصد دقت کاپا در هر دو سنجنده شده و بیشترین افزایش دقت در مورد کلاسهای دشت رسی، دشت سیلابی، کوهستان و اراضی پف کرده شور رخ داد. بنابراین استفاده از باند حرارتی به رغم دقت طیفی کمتر در این گونه مطالعات توصیه می گردد.