مقاله بررسی تاثیر باز و بسته بودن چشم بر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر باز و بسته بودن چشم بر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی
مقاله عضله جناغی – چنبری – پستانی
مقاله باز و بسته بودن چشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمیل شوشتری سحر
جناب آقای / سرکار خانم: عادل قهرمان منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: صدایی مهین
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری میمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی، آزمون قابل اطمینان و جدیدی است که با فراهم آوردن اطلاعات تشخیصی در مورد عملکرد ساکول و یا عصب دهلیزی تحتانی، مجموعه آزمون های تعادلی حاضر را تکمیل نموده و سلامت رفلکس ساکولوکولیک را ارزیابی می نماید. دامنه پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی متناسب با سطح فعالیت الکترومیوگرافی زمینه می باشد که این امر لزوم حفظ ثبات فشار عضله در حین ثبت را نشان می دهد. تغییر در وضعیت چشم باعث تغییر در فعالیت عضله جناغی – چنبری – پستانی و بنابراین تغییر در دامنه پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی می گردد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف، بررسی امکان تاثیر باز و بسته بودن چشم بر پارامترهای پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی صورت گرفت.
مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی – مقایسه ای حاضر، پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی با ارایه محرک۵۰۰ Tone-Burst  هرتز با شدت ۹۵ dBnHL در ۴۰ فرد هنجار در محدوده سنی ۳۰ – ۱۸ سال ثبت شد.
یافته ها: میانگین دامنه و زمان نهفتگی امواج P13 و  N23در هر دو گوش، اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد (P>0.05).
نتیجه گیری: باز و بسته بودن چشم ها تاثیری بر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی نداشت، بنابراین در صورت لزوم و جهت حذف آرتیفکت (Artifact) چشمی می توان آزمون پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی را با چشم بسته ثبت نمود.