مقاله بررسی تاثیر بازتوانی قلبی بر یافته های کلینیکی و پارا کلینیکی مبتلایان به بیماری ایسکمی قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر بازتوانی قلبی بر یافته های کلینیکی و پارا کلینیکی مبتلایان به بیماری ایسکمی قلب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازتوانی قلبی
مقاله بیماری ایسکمی قلبی
مقاله ظرفیت تحمل ورزش
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رایگان فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مقدم حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مروجی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری های ایسکمیک قلب تا سال ۲۰۲۰ به شایع ترین علت مرگ در جهان تبدیل می شوند. بازتوانی قلبی با هدف کاهش ریسک فاکتورها، بهبود کیفیت زندگی، و کاهش مرگ و میر انجام می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات برنامه ۸ هفته ای بازتوانی قلبی انجام پذیرفت.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی بر روی بیماران ایسکمی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. بیماران به دو گروه تقسیم شدند. در گروه بازتوانی علاوه بر برنامه معمول ۸ هفته بازتوانی قلبی انجام شد. در ابتدا و انتهای آن از بیماران آزمایشات پاراکلینیکی و معاینات کلینیکی به عمل آمد.
نتایج: تغییرات وزن، BMI، تری گلیسیرید، لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL)، ضربان قلب و فشارخون، مدت تحمل تست ورزش، حداکثر میزان مصرف اکسیژن در تست ورزش، قندخون ناشتا و کیفیت زندگی و میزان بستری شدن مجدد بیماران در گروه بازتوانی نسبت به گروه شاهد در جهت مثبت تغییرات معنی دار و قابل توجه داشت (P<0.001). اما برنامه بازتوانی تاثیری روی میزان تعداد پلاکت های خون، تعداد و مدت زمان درد قفسه صدری در موارد نیاز به بستری مجدد، کلسترول تام، و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) نداشت.
نتیجه گیری: بازتوانی ۸ هفته ای قلبی اثرات چشم گیر و مفیدی روی بیماران دارد که در نهایت منجر به کاهش ریسک فاکتورها، بهبود کیفیت زندگی و کاهش احتمال عود بیماری قلبی می گردد.