مقاله بررسی تاثیر بازاریابی تجربی بر رفتار پس از خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر بازاریابی تجربی بر رفتار پس از خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی تجربی
مقاله هیجان
مقاله رضایت و تمایلات رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدنیا حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بازاریابی تجربی به یکی از استراتژی های حیاتی برای بقای بسیاری از شرکت ها تبدیل گشته است. مفهوم بازاریابی تجربی به ارائه تجربه ای منحصر به فرد و به یادماندنی اشاره دارد که می تواند با ایجاد هیجان، مصرف کننده را از لحاظ عاطفی به کالا و خدمات مرتبط ساخته و رفتار او را تحت تاثیر قرار دهد. هدف تحقیق حاضر تعیین میزان تاثیر بازاریابی تجربی بر رفتار پس از خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی بوده است. برای این منظور ازجامعه آماری مصرف کنندگانی که در کنار سوپرمارکت های مناطق ۲ و ۶ شهر تهران در معرض سمپلینگ نودل فوری (نودالیت) قرار داشتند، نمونه ای به حجم ۳۰۲ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای برای تعیین فروشگاه ها و برای انتخاب مصرف کنندگان به طریق در دسترس انجام شد. همچنین برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی_پیمایشی است. نتایج نشان داد که عوامل بازاریابی تجربی به جز تجربه فکری و تجربه عملی، تاثیر مثبتی بر هیجان دارند، علاوه بر این هیجان بر رضایت و تمایلات رفتاری مطلوب نیز تاثیر مثبت داشته و رضایت هم تاثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری مطلوب دارد.