مقاله بررسی تاثیر بازارمداری و نوآوری بر عملکرد شرکت های غذایی بورس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر بازارمداری و نوآوری بر عملکرد شرکت های غذایی بورس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازارمداری
مقاله نوآوری
مقاله عملکرد سازمانی
مقاله شرکت های غذایی
مقاله بورس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: سالار جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه شرکت ها از گرایش های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده می کنند. از میان این گرایش ها، بازارمداری و نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق نیز بررسی نقش بازارمداری و نوآوری در عملکرد شرکت های مواد غذایی بورس و شناسایی نحوه ارتباط متقابل این سه متغیر با یکدیگر است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل ۸٫۵۳ استفاده شده است. این تحقیق در بین ۲۹۱ مدیر و کارشناس شرکت های مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نتایج نشان داد که بازارمداری و نوآوری بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت می گذارند. تاثیر بازارمداری بیشتر از نوآوری است و این نشان دهنده اهمیت بازارمداری برای شرکت ها است. هچنین مشخص شد که بازارمداری از طریق متغیر میانجی نوآوری بر عملکرد تاثیر می گذارد. در واقع بخش عمده تاثیر بازارمداری بر عملکرد به واسطه نوآوری است. بازارمداری بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد تاثیر می گذارند.