مقاله بررسی تاثیر اینتگریلین در آنژیوپلاستی کرونری اولیه بر میزان مرگ و میر و یافته های اکو کاردیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر اینتگریلین در آنژیوپلاستی کرونری اولیه بر میزان مرگ و میر و یافته های اکو کاردیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوکاردیوگرافی
مقاله اینتگریلین
مقاله مرگ و میر
مقاله انفارکتوس میوکارد
مقاله مداخله کرونری از راه پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاکباز بهفر
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی نویدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی سعیدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه میرزایی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بر قراری اولیه، کامل و پایدار جریان خون کرونری مهم ترین معیار برای درمان استاندارد بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST به شمار می رود. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ایمنی و اثر بخشی داروی اینتگریلین به عنوان مهار کننده گیرنده گلیکوپروتئین IIb/IIIa در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST است که تحت PCI اولیه قرار می گیرند.
مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی ۱۰۶ بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه
ST که با شکایت درد حاد قفسه سینه به اورژانس بیمارستان امیرالمومنین اراک مراجعه کردند وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی ساده به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان با اینتگریلین بلافاصله قبل از انجام آنژیوپلاستی قرار گرفتند. گروه دوم نیز تحت درمان با آنژیوپلاستی عروق کرونر به روش معمول انجام گرفت.
یافته ها: پس از دریافت دارو و انجام آنژیوپلاستی میانگین
TIMI Frame Count در گروه اول برابر با ۱۵٫۷±۸٫۰۴ و در گروه دوم برابر ۱۴٫۲±۵٫۴ بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (p=0.4). میزان کسر جهشی بیماران دریافت کننده اینتگریلین در ماه های اول (p=0.043) و سوم (p=0.012) پس از درمان به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد استفاده از داروی اینتگریلین در زمان استاندارد، موجب سود بلند مدت بیماران و کاهش آسیب های وارده به دیواره قلب خواهد شد.