مقاله بررسی تاثیر انگ بر کیفیت زندگی مبتلایان به اچ آی وی/ایدز (یک مطالعه پدیدار شناسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۵۸ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر انگ بر کیفیت زندگی مبتلایان به اچ آی وی/ایدز (یک مطالعه پدیدار شناسی)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگ
مقاله کیفیت زندگی
مقاله اچ آی وی/ایدز
مقاله حمایت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباچی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: بهروان حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرد مبتلا به اچ آی وی ممکن است مجبور باشد تا حدودی در تمام موقعیتهای اجتماعی ش نقش داغ خورده را بازی کند،یعنی فردی که موقعیت زندگی، او را در تضاد با افراد عادی قرار می دهد .همین تصاد است که برکیفیت زندگی وی اثر می گذارد.بنابراین درپژوهش حاضر مسئله اصلی این است که فرایند انگ زدن چه تاثیری بر کیفیت زندگی مبتلایان به اچ آی وی/ایدز (AIDS/Human immunodeficiency virus HIN یا Acquired immune deficiency syndrome) دارد.
روش: مصاحبه شدگان این مطالعه شامل۸ نفر (پنج مرد و سه زن) از مبتلایان به اچ آی وی در دو مرکز عفونی رفتاری واقع در شهر مشهد درسال ۱۳۸۹ بودند. گروه سنی ۴-۲۰ سال ، تحصیلات بین ۱۴-۱۰ سال و شیوه گزینش به صورت هدفمند (Purpositive sampling) بود. اطلاعات از طریق مصاحبه گردآوری شد. با استفاده از روش تحقیق کیفی، گفته های مستقیم و روایت های افراد درگیر با مساله اچ آی وی برای حمایت و تایید مضامین،مقوله ها و مباحث از داده های کیفی استحراج گردید.
یافته ها: کمبود حمایت اجتماعی فرد مبتلا و افشا ابتلا فرد، اثرات روانی منفی نظیر اضطراب، افسردگی غم، احساس گناه، منزوی شدن، کاهش امید به زندگی ، محدودیت بیشتر شبکه های اجتماعی، بیکاری و از دست رفتن درآمد، سوءتفاهم در باره تماسهای اجتماعی را به همراه داشت.
نتیجه گیری: این واکنش ها به شکل گرفتن تفسیر های شخصی بیمار کمک می کند و می تواند چالش هایی برای درک از خویشتن و نیز روابط تثبیت شده او به وجود آورد. در هر حال داغ ننگ از باورها و برداشت های کلیشه ای سرچشمه می گیرد و بدین جهت بهداشت فرد و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش فرد مبتلا به اچ آی وی درکاهش واکنش های روانی ، به دست آوردن اطلاعات مفید ، تعامل اجتماعی مناسب ، تشویق فرد به پیروی از سبک های سالم زندگی، مقابله مثبت و سطوح بالاتر رضایت از زندگی تاثیر دارد.