مقاله بررسی تاثیر انواع تبلیغات رسانه ای به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی در رفتار خریداران خودروی سواری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر انواع تبلیغات رسانه ای به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی در رفتار خریداران خودروی سواری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبلیغات
مقاله تبلیغات رسانه ای
مقاله بازاریابی
مقاله رفتار خریدار
مقاله خریدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوچانی فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نیا شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تبلیغات به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی تاثیری شگرف بر رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن ها دارد و بدین ترتیب نقش مهم و جایگاه برجسته ای در ارتقای فروش موفق محصولات یک سازمان کسب نموده است. لذا محققان در تحقیقات خود تلاش می نمایند تا امکان بهره مندی سازمان ها از این استراتژی را ممکن سازند. از این رو محقق در پژوهش حاضر، درصدد است تا انواع تبلیغات رسانه ای موثر بر رفتار خرید خریدارن خودروی سواری را شناسایی و اولویت بندی نماید. این پژوهش، به روش توصیفی-پیمایشی و نتایج آن کاربردی است. مبنای جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی از شهروندان تهرانی است. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران تایید گردید و پایایی آن نیز توسط روش آلفای کرونباخ معادل ۰٫۹۳۵ محاسبه شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تی استیودنت و شفه تحلیل شده و تمام فرضیات تایید گردیدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که انواع تبلیغات دیداری، شنیداری و نوشتاری بر رفتارخریداران خودروی سواری تاثیر دارد و تاثیر آن ها بر رفتار خریداران، دارای اولویت های متفاوت می باشد. بر مبنای نتایج به دست آمده به مدیران توصیه شده است که هر یک از انواع تبلیغات را با محتوای مناسب به بخش متناسب بازار اختصاص داده و از این تصور که نوعی از تبلیغات در این صنعت کاربرد ندارد، پرهیز نمایند.