مقاله بررسی تاثیر انعکاس گری تیمی بر عملکرد تیمی در تیم های پروژه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۶۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر انعکاس گری تیمی بر عملکرد تیمی در تیم های پروژه ای
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعکاس گری تیمی
مقاله بازخورجویی
مقاله عملکرد تیمی
مقاله یادگیری تیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ندیمی بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور آرین
جناب آقای / سرکار خانم: ابن یامینی شیوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انعکاس گری تیمی به عنوان واکنش آگاهانه تیم به وظایف، از عوامل مهم در اثربخشی تیم های کاری محسوب می شود. زیرا شامل مجموعه رفتارهایی است که سبب یادگیری از اشتباهات گذشته (یادگیری تیمی) و بهبود عملکرد تیم می شوند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر نشان دادن نقش کلیدی انعکاس گری تیمی در عملکرد تیمی (به ویژه در تیم های پروژه ای که وظایف پیچیده ای دارند و در محیطی با عدم اطمینان بالا فعالیت می کنند) است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. برای بررسی چگونگی تاثیر انعکاس گری بر عملکرد تیمی (با در نظر گرفتن یادگیری تیمی به عنوان متغیر مداخله گر)، ۴۴ تیم پروژه ای پنج نفره مختلف (۲۲۰ نفر) در تهران بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته های پژوهش تاثیر مثبت و معنادار انعکاس گری بر عملکرد تیمی با مداخله یادگیری تیمی را تایید کرد. به علاوه، یافته ها نشان می دهد بازخورجویی در رابطه انعکاس گری و عملکرد تیمی به عنوان تعدیل کننده عمل می کند.