مقاله بررسی تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد به بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان زن (پیمایشی درباره بانک صادرات شهر سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۷۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد به بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان زن (پیمایشی درباره بانک صادرات شهر سمنان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداری اینترنتی
مقاله اعتماد به بانکداری اینترنتی
مقاله مدل معادلات ساختاری
مقاله بانک صادرات
مقاله مشتریان زن
مقاله امنیت ادراک شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دامغانیان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سیاه سرانی کجوری محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران باوجود دسترسی به فناوری ها، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع، نیاز به انجام پژوهش هایی برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم بانکداری اینترنتی توسط کاربران را آشکار می کند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه امنیت ادراک شده و اعتماد به بانکداری اینترنتی از دیدگاه مشتریان زن شعب بانک صادرات شهر سمنان است. این پژوهش کاربردی بوده، از حیث هدف توصیفی است. اعضای نمونه آماری این پژوهش، ۱۴۷ نفر از مشتریان زن این بانک بودند و به کمک پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت، داده ها گردآوری شد. فرضیه پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده، امنیت ادراک شده تاثیری مستقیم، مثبت و معنادار بر اعتماد به بانکداری اینترنتی دارد.