مقاله بررسی تاثیر افزایش قیمت انرژی برق بر خالص رفاه گروه های مختلف درآمدی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۹۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر افزایش قیمت انرژی برق بر خالص رفاه گروه های مختلف درآمدی در ایران
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفاه از دست رفته
مقاله شاخص CV
مقاله روش ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمان آرا وحید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدعبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف کنندگان برق خانگی در گروه های مختلف درآمدی در ایران می باشد، تا بتوان الگوی سیاستی مناسبی برای واقعی کردن قیمت برق ارائه نماییم. برای این منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه برق با متغیرهای قیمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی ۱۳۸۷ – ۱۳۶۰ رابطه فوق برای پنج گروه مختلف درآمدی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. پس از برآورد توابع تقاضا اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج منجر به این می گردد که با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها، رفاه خانوارهای با درآمد پایین و متوسط افزایش می یابد. و با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها، رفاه خانوارهای با درآمد بالا کاهش می یابد.