مقاله بررسی تاثیر اصلاح سطحی نانوذرات TiO2 بر روی خواص نانوکامپوزیت UP/TiO2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر اصلاح سطحی نانوذرات TiO2 بر روی خواص نانوکامپوزیت UP/TiO2
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوکامپوزیت
مقاله نانوذرات اکسید تیتانیوم
مقاله دیسپرز
مقاله اصلاح سطحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی انگجی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژاد لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی وهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، به منظور دستیابی به توزیع همگن نانوذرات TiO2 در بستر نانوکامپوزیت UP (Unsaturated-Polyester)/TiO2، سطح نانوذرات TiO2 با روشی نوین اصلاح یافته است، بدین منظور بعد از اصلاح اولیه سطح نانوذرات اکسید تیتانیوم توسط کوپل مولکول های ۳-(متاکریلوکسی) پروپیل تری متوکسی، با انجام واکنش کوپولیمریزاسیون در حضور مونومرهای اتیل اکریلات و متیل متاکریلات سطح نانوذرات TiO2 مورد اصلاح سطحی مجدد قرار می گیرد. طیف سنجی FTIR انجام موفقیت آمیز اتصال گروه های کوپل شونده و زنجیرهای پلی اکریلات به سطح نانوذرات اکسید تیتانیوم و یا به عبارت دیگر اصلاح سطحی را تایید کردند. برای بررسی مورفولوژی و نحوه توزیع نانوذرات در زمینه پلیمری از دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و برای مطالعه خواص نوری نانوکامپوزیت ها از دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-Vis استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که اصلاح مجدد سطح نانوذرات اکسید تیتانیوم منجر به بهبود خواص پوشش دهی در برابر امواج UV و نیز خواص استحکام کششی، خمشی و ضربه ای نانوکامپوزیت ها شده است.