مقاله بررسی تاثیر اسید بوریک، اوره و کلرید کلسیم بر رشد رویشی و زایشی توت فرنگی رقم «کامروسا» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر اسید بوریک، اوره و کلرید کلسیم بر رشد رویشی و زایشی توت فرنگی رقم «کامروسا»
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید بریک
مقاله اوره
مقاله توت فرنگی
مقاله کلرید کلسیم
مقاله کامروسا
مقاله رویشی و زایشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لولایی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش برای بررسی اثر محلول پاشی اوره، اسیدبریک و کلرید کلسیم بر رشد رویشی، زایشی توت فرنگی (Fragaria´ananassa Duch.cv.Camarosa) رقم کامروسا، در آزمایشی بصورت فاکتوریل که در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. فاکتور اول آن شامل عدم استفاده از اوره و مصرف اوره در دو غلظت ۱۰۰ و ۲۰۰، فاکتور دوم عدم استفاده ار اسید بریک و مصرف اسید بریک در دو غلظت (۱ و ۱٫۵ پی پی ام) و فاکتور سوم عدم استفاده از کلرید کلسیم و مصرف کلرید کلسیم در دو غلظت (۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ پی پی ام) استفاده شده. نتایج نشان داد که غلظت اوره (۲۰۰ پی پی ام) بیشترین تاثیر را بر روی تعداد برگ دارد. کلرید کلسیم (۱۰۰۰ پی پی ام، اسید بریک ۱ پی پی ام و اوره ۱۰۰ پی پی ام) بیشترین تاثیر را بر روی تعداد میوه داشته است. کلرید کلسیم ۱۵۰۰ پی پی ام، اسید بریک ۱٫۵ پی پی ام و اوره ۱۰۰ پی پی ام بیشترین اثر را بر روی وزن میوه داشته است. کاربرد غلظت های مختلف در تیماری با کلرید کلسیم به میزان (۱۵۰۰ پی پی ام، اسید بریک صفر، و اوره به میزان ۲۰۰ پی پی ام)، بیشترین اثر را بر طول دمبرگ نشان داده، که در حالی که در تیماری که فقط از اسید بریک به میزان ۱٫۵ پی پی ام استفاده شده و فاقد کلرید کلسیم و اوره بود بیشترین تاثیر را بر روی قطر میوه داشته است.