مقاله بررسی تاثیر استفاده از آبیاری با آب شور بر درصد و عملکرد روغن ارقام گلرنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۴۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر استفاده از آبیاری با آب شور بر درصد و عملکرد روغن ارقام گلرنگ
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شور
مقاله درصد روغن
مقاله عملکرد روغن
مقاله گلرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوردرویشی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر استفاده از آبیاری با آب شور بر درصد و عملکرد روغن ارقام گلرنگ، آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اجرا گردید. این آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. عوامل مورد بررسی شامل ۴ سطح آب آبیاری با هدایت الکتریکی (EC) (صفر، ۶ و ۱۲ و ۱۴ دسی زیمنس بر متر) در کرتهای اصلی و ۳ رقم گلرنگ (کوسه،PI  و (IL111 در کرتهای فرعی بودند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد بیشترین درصد روغن دانه با ۴۲٫۲۱ درصد از سطح اول منابع تامین آب یعنی آب معمولی با هدایت الکتریکی EC=0 دسی زیمنس بر متر حاصل گردید، همچنین بیشترین درصد روغن دانه در رقم کوسه با۴۰٫۷۳  درصد به دست آمد. در رابطه با عملکرد روغن نیز بیشترین عملکرد روغن با ۹۵۲٫۸۹ کیلوگرم در هکتار از سطح اول منابع تامین آب یعنی آب معمولی با هدایت الکتریکی EC=0 دسی زیمنس بر متر حاصل گردید و در بین ارقام نیز بیشترین عملکرد روغن در رقم کوسه با۸۴۶٫۵۷  کیلوگرم در هکتار به دست آمد.