مقاله بررسی تاثیر ارتفاع رویشگاه بر مورفولوژی برگ گونه ممرز (Carpinus betulus) در جنگل های شصت کلاته استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ارتفاع رویشگاه بر مورفولوژی برگ گونه ممرز (Carpinus betulus) در جنگل های شصت کلاته استان گلستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع رویشگاه
مقاله تعداد دندانه
مقاله سطح برگ
مقاله طول دم برگ
مقاله ممرز
مقاله مورفولوژی برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: سوادکوهی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: ستاریان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه جوامع گونه ممرز (Carpinus betulus L.) جنگل شصت کلاته گرگان در ۳ ارتفاع مختلف ۳۰۰، ۴۵۰ و ۸۰۰ متر از سطح دریا مطالعه شد. در هر ارتفاع و در فصل تابستان ۳ پایه به طور تصادفی انتخاب و تعداد ۴۰ برگ از چهار جهت جغرافیایی ناحیه میانی تاج درخت به طور تصادفی انتخاب و خشک گردیدند. ویژگی های مورفولوژیکی برگ شامل طول برگ، طول دم برگ، عرض برگ (در نصف و یک سوم طول برگ)، تعداد رگبرگ ها (راست و چپ)، تعداد دندانه ها (راست و چپ) و نیز سطح برگ اندازه گیری گردید. سپس با استفاده از روش های آماری، ارتباط بین ویژگی های اندازه گیری شده در ۳ جامعه ارتفاعی مختلف تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از وجود تغییرات در صفات برگ گونه ممرز با افزایش ارتفاع می باشد. این روند در برخی از صفات (طول دم برگ، طول برگ، تعداد دندانه) روند کاهشی و در برخی از صفات روند افزایشی (عرض برگ) دارد. در میان صفات برگ، بیشترین تاثیرپذیری را طول دم برگ و سطح برگ در میان جوامع مورد مطالعه نشان می دهد. در همین ارتباط، برخی از صفات برگ نظیر عرض برگ و تعداد دندانه، ارتباط قوی با تغییرات دما و میزان بارندگی از خود نشان می دهند.