مقاله بررسی تاثیر ارتفاع بر میزان ترکیبات دارویی گیاه گزنه (.Urtica dioica L) در منطقه رامسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ارتفاع بر میزان ترکیبات دارویی گیاه گزنه (.Urtica dioica L) در منطقه رامسر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزنه
مقاله گیاهان دارویی
مقاله ارتفاع
مقاله مواد موثره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صائب کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: کاکویی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: باباخانی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بلداجی سیدافشین
جناب آقای / سرکار خانم: راهداری پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: پورشمسیان کامران
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حاجتی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزنه با نام علمی Urtica dioica L. از خانواده Urticaceae از جمله گیاهان دارای ارزش دارویی بوده و در شمال کشور از پراکنش فراوانی برخوردار است. رشد و تولید گیاهان در اکوسیستم ها و رویشگاه های طبیعی، تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ارتفاع از سطح دریا قرار دارد. به منظور بررسی اثر ارتفاع در میزان مواد موثره گیاه گزنه در رویشگاه طبیعی آن سه منطقه با ارتفاع (صفر، ۸۰۰، ۱۸۰۰) متری انتخاب شد. نمونه ها در ۳ تکرار به صورت تصادفی از هر منطقه جمع آوری شد و پس از خشک شدن اسانس آنها به روش تقطیر با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج گردید. سپس جهت شناسایی ترکیبات اسانس از دستگاه های GC-MS و GC استفاده گردید. تجزیه واریانس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی صورت گرفت. نتایج نشان داد اختلاف کاملا معنی داری بین درصد مواد موثره در طبقات ارتفاعی مختلف وجود دارد ولی این اختلاف در درون هر طبقه ارتفاعی معنی دار نیست. از بین ۸ ترکیب مورد مطالعه phytol بیشترین درصد را داشت. افزایش ارتفاع باعث کاهش درصد بسیاری از ترکیبات شده است. ارتفاعات پایین با وجود آب و هوای مرطوب و خاک مناسب بهترین ارتفاع برای تولید مواد موثره دارویی مورد مطالعه می باشد.