مقاله بررسی تاثیر ارتباط ریزمغذی ها و پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی: طراحی و روش شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۶۴۹ تا ۶۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ارتباط ریزمغذی ها و پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی: طراحی و روش شناسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله تغذیه
مقاله ریزمغذی ها
مقاله مطالعه طولی
مقاله پرسشنامه تغذیه
مقاله بسامد خوراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گشتاسبی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: لمیعیان می نور
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم بنائم لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی دریافت تغذیه ای کلسیم، آهن و روی و سطح سرمی این عناصر و سرب و کلسیم ادرار در نیمه اول بارداری و تاثیر آنها بر پیامدهای بارداری برای مادر و جنین و با هدف افزایش دانش موجود در زمینه نقش ریزمغذی ها در سلامت مادر و جنین طراحی گردید. این مقاله به معرفی طراحی، اهداف، روش مطالعه و ابزارهای به کار گرفته شده، می پردازد. طی یک مطالعه طولی آینده نگر، ۱۰۳۳ مادران باردار از زمان ورود به مطالعه تا ۲۴ ساعت پس از زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرار گرفتند. بین ۱۴ تا ۲۰ هفته بارداری (زمان ورود در مطالعه) پرسشنامه های مربوطه تکمیل شده و در همان زمان آزمایشات مربوط به اندازه گیری عناصر در خون انجام شد، همچنین کلسیم ادرار نیز در ۲۴ تا ۲۸ هفته بارداری اندازه گیری شد. سپس ارتباط بین پیامدهای مختلف بارداری و نتایج حاصل از بررسی سطوح عناصر و دریافت تغذیه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی ها در مقالات آتی ارائه خواهد شد. عوامل متعددی که مطالعه حاضر را از مطالعات گذشته متمایز می کند بحث شده و کاربرد احتمالی این نتایج برای ارایه دهندگان خدمات و پژوهشگران مطرح شد.