مقاله بررسی تاثیر اجرای برنامه طراحی شده پیاده روی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۴۶۳ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر اجرای برنامه طراحی شده پیاده روی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیاده روی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله تالاسمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرین مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلیان فروه
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تالاسمی شایع ترین بیماری ارثی است که علی رغم اقدام های درمانی، باز هم علایم و تظاهرات بالینی آن مانند هر بیماری مزمن دیگر بر کیفیت زندگی اثر دارد. این وضعیت نیاز به حمایت روانی و برنامه های بازتوانی با اهداف افزایش کیفیت زندگی را در بیماران تالاسمی بیان می کند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر برنامه طراحی شده پیاده روی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور است.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی ۶۱ بیمار تالاسمی ماژور ۱۸ سال به بالا به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. بیماران گروه آزمون برنامه پیاده روی طراحی شده را ۸ هفته اجرا نمودند. ابتدا و انتهای مداخله در دو گروه کیفیت زندگی با پرسشنامه SF36 سنجیده شد.
نتایج: یلفته های مطالعه بهبود معناداری را در متغیرهای کیفیت زندگی در بیماران گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل پس از هشت هفته پیاده روی منظم و برنامه ریزی شده نشان داد (۰٫۰۵>P).
نتیجه گیری: برنامه پیاده روی طراحی شده بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور تاثیر داشته و توصیه می شود در مراقبت از بیماران تالاسمی از برنامه پیاده روی طراحی شده جهت ارتقاء کیفیت زندگی استفاده شود.