مقاله بررسی تاثیر اجرای آئین نامه نظام راهبری شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر اجرای آئین نامه نظام راهبری شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آئین نامه نظام راهبری شرکتی
مقاله مدیریت سود
مقاله استقلال هیات مدیره
مقاله جدایی نقش مدیر عامل از رئیس هیات مدیره
مقاله میزان مالکیت سهام مدیران موظف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورزمانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اولی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهیان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اواخر سال ۱۳۸۶، بورس اوراق بهادار تهران مقررات جدیدی در رابطه با حاکمیت شرکتی تحت عنوان آیین نامه نظام راهبری شرکتی تصویب کرد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر اجرای این آئین نامه بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور با استفاده از تجزیه و تحلیل مقطعی ۱۳۳ شرکت در بورس اوراق بهادار برای سال های مالی ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مدیریت سود و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیان شده در آئین نامه مزبور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که به دنبال تصویب آئین نامه نظام راهبری شرکتی، استقلال هیات مدیره بهبود یافته، به طوری که بهبود سطح استقلال هیات مدیره با سطوح پایین تر مدیریت سود مرتبط می باشد. همچنین بین جدایی مدیر عامل شرکت از رئیس هیات مدیره و میزان مالکیت سهام مدیران موظف در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۵ با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد. با توجه به نتایج این تحقیق به منظور اثر بخشی بیشتر آیین نامه مزبور به عنوان یک ابزار نظارتی در بازار سرمایه پیشنهاد می شود آیین نامه نظام راهبری شرکتی در ایران به قانون تبدیل شده تا از ضمانت های اجرایی قوی تری بهره مند گردد.