مقاله بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب و سطح سرمی هورمون کورتیزول در مرحله اول زایمان زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول خرداد ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب و سطح سرمی هورمون کورتیزول در مرحله اول زایمان زنان نخست زا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله زایمان
مقاله کورتیزول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهم الدینی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی لاری منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان محمدنبی
جناب آقای / سرکار خانم: دانایی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدم آگاهی زنان نخست زا از مراحل زایمان طبیعی، معمولا باعث بروز اضطراب در زن باردار می شود. این اضطراب می تواند بر روی جنین، مادر و روند زایمان تاثیر منفی برجای گذارد. لذا با حمایت و پشتیبانی مادر می توان اضطراب او را کاهش داد و وی را در تطابق بهتر با مراحل زایمان یاری کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آوای و معانی قرآن کریم بر کاهش اضطراب و سطح سرمی هورمون کورتیزول در مرحله اول زایمان زنان نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۶۰ زن باردار داوطلب زایمان طبیعی در بیمارستان حضرت زینب (س) دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. زنان باردار به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله از طریق هدفون به مدت ۴۵ دقیقه به آوای قرآن کریم گوش دادند و در گروه مورد، تنها هدفون گذاشته و صوتی پخش نمی شد. قبل و بعد از گذاشتن هدفون، میزان اضطراب زنان با پرسشنامه اشپیل برگر اندازه گیری شد و سطح سرمی کورتیزول نیز تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۲۱) و آزمون های کای دو، تی زوجی، آزمون فیشر و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: گوش دادن به قرآن در گروه مداخله در کاهش اضطراب موثر بود و این تاثیر از نظر آماری معنی دار بود (۰٫۰۰۱>p). همچنین سطح سرمی کورتیزول در گروه مداخله پس از گوش دادن به قرآن ۴۸٫۰۰±۱۰۱٫۴۷ میکروگرم در لیتر و در گروه شاهد ۱۰۵٫۷۷±۲۲۶٫۵۳ میکروگرم در لیتر بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. در گروه مداخله، کاهش اضطراب در گروهی که میزان آشنایی آن ها با قرآن زیاد بود، چشم گیر و معنادار بود (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: شنیدن آوای قرآن کریم در حین زایمان خصوصا در افرادی که میزان آشنایی بیشتری با قرآن دارند، تاثیر مثبتی در زمینه کاهش اضطراب دارد. این روش، تکنیکی ارزشمند و موثر بر کیفیت و روند زایمان و کاهش سزارین های بی مورد است.