مقاله بررسی تاثیر آوای قرآن و موسیقی بدون کلام بر اضطراب بیماران کاندید آندوسکوپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانش و تندرستی از صفحه ۶۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آوای قرآن و موسیقی بدون کلام بر اضطراب بیماران کاندید آندوسکوپی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله موسیقی
مقاله اضطراب
مقاله آندوسکوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صدا درمانی، یکی از روش های درمانی طب مکمل بوده که در بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه بیماران کاندید آندوسکوپی از سطح اضطراب بالایی برخوردار می باشند، هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر آوای قرآن و موسیقی بدون کلام بر میزان اضطراب بیماران کاندید آندوسکوپی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بوده که بر روی ۶۰ نفر از بیماران مراجعه کننده به یک مطب خصوصی بیماری های گوارش، انجام گردیده است. بیماران به طور تصادفی به سه گروه آوای قرآن، موسیقی و شاهد تقسیم شدند. اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اسپیل برگر برای سنجش اضطراب، جمع آوری گردید.
نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین اضطراب در سه گروه بعد از مداخله تفاوت معناداری دارند و مقایسه نمرات اضطراب قبل و بعد از مداخله نشان داد که استماع قرآن (۰٫۰۰۱=P) و موسیقی (۰٫۰۳=P) نسبت به عدم مداخله (۰٫۰۹=P) بر سطح اضطراب بیماران تاثیر مثبت دارد. در گروه استماع آوای قرآن، میانگین اضطراب کمتری نسبت به سایر گروه ها گزارش شد.
نتیجه گیری: با توجه به این که آوای قرآن نسبت به موسیقی بدون کلام تاثیر بیشتری بر کاهش اضطراب بیماران داشته است، استفاده از آوای قرآن قبل از انجام کلیه اقدامات درمانی همراه با سطح اضطراب بالا توصیه می گردد.