مقاله بررسی تاثیر آوای قرآن بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زنجان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آوای قرآن بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زنجان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آوای قرآن
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آوازه آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اضطراب نوعی تشویش و نگرانی است و یک حالت فیزیولوزیکی و روانی است که با علایم جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری مشخص می شود. اکثر دانش آموزان و دانشجویان قبل از امتحان دچار درجاتی از اضطراب می شوند که می توان از روش های مختلف غیر دارویی از جمله صوت روح افزای ناشی از تلاوت آیات قرآن به عنوان یک روش بسیار موثر و مفید جهت کاستن این اضطراب استفاده نمود.
روش بررسی: این مطالعه به شیوه تجربی بر روی ۶۲ نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی که به طور تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون بود. ابتدا میزان اضطراب دو گروه قبل از برگزاری امتحان اندازه گیری شد. سپس برای گروه آزمون به مدت ۲۰ دقیقه آوای قرآن کریم تلاوت شد، در حالی که گروه کنترل به مدت ۲۰ دقیقه در سرجای خود نشستند. میزان اضطراب مجددا اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون های T زوجی و T مستقل میانگین اضطراب دو گروه قبل و بعد از مداخله مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: میانگین اضطراب در گروه آزمون قبل از مداخله ۱۷٫۵۲ و بعد از مداخله ۱۴٫۴۸ بود. آزمون آماری تی زوجی این اختلاف را معنی دار نشان داد (P<0.05). میانگین نمره اضطراب در گروه شاهد قبل از مداخله ۱۷٫۳۹ و بعد از ۲۰ دقیقه ۱۷٫۱ بوده است. آزمون آماری تی مستقل این اختلاف را معنی دار نشان نداد (P>0.05).
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش حاکی از تاثیر موفقیت آمیز بودن آوای قرآن در کاهش اضطراب می باشد و از آوای قرآن می توان به عنوان یک روش غیر داروی، مطمئن و ارزان قیمت جهت کاهش اضطراب قبل از امتحان استفاده نمود.