مقاله بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از چاقی و مدیریت وزن بر میزان آگاهی مراجعین به خانه های سلامت محلات شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از چاقی و مدیریت وزن بر میزان آگاهی مراجعین به خانه های سلامت محلات شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانه سلامت
مقاله مدیریت وزن
مقاله چاقی
مقاله فعالیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان کتایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اضافه وزن و چاقی همراه با شیوه زندگی، افزایش شهرنشینی و فعالیت بدنی کم به عنوان عوامل موثر در بروز بیماری های مزمن است. ناآگاهی شهروندان و رژیم غذایی نادرست از جمله علل ایجاد چاقی هستند. هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر آموزش مدیریت وزن و پیشگیری از چاقی بر میزان آگاهی مراجعین به خانه های سلامت محلات شهر تهران است.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه نیمه تجربی است. ۱۵۰ نفر از مراجعین به خانه های سلامت محلات به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که سوال های آن در چهار بخش اطلاعات زمینه ای مراجعین، آگاهی مراجعین از علل چاقی و درمان های مختلف در مدیریت وزن، آگاهی مراجعین از مسائل روان شناختی و آگاهی آنها نسبت به طب ورزش تنظیم گردید. پرسشنامه در دو مرحله قبل از آموزش و بعد از آموزش در اختیار نمونه های پژوهش قرار گرفت. برنامه آموزش بصورت آموزش چهره به چهره، استفاده از تخته وایت برد، پرسش و پاسخ و ارائه جزوه اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نر م افزار SPSS و به روش آزمون زوجی انجام گرفت.
یافته ها: اجرای برنامه های آموزشی تاثیر معناداری بر افزایش میزان آگاهی مراجعین داشته است. در همه شاخص ها میانگین نمونه های مورد بررسی پس از آموزش بیشتر از قبل از آموزش بوده و سطح معنی داری آزمون زوجی نیز از ۰٫۰۵ کمتر بوده است.
نتیجه گیری: آموزش مدیریت وزن و پیشگیری از چاقی تاثیر بسزایی بر میزان آگاهی مراجعین داشته است. لذا لزوم تعمیم این گونه برنامه های آموزشی به نظر می رسد.