مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در افزایش خلاقیت کودکان دبستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در افزایش خلاقیت کودکان دبستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های زندگی
مقاله خلاقیت
مقاله تفکر واگرا
مقاله آزمون تورنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: خلاقیت در بالاترین سطح فعالیت های شناختی انسان قرار دارد. خلاقیت پتانسیل و توانایی است که در فکر، اندیشه، قلم، رفتار و عمل انسان جلوه پیدا می کند و مستلزم حل کردن مسائلی است. افراد خلاق قبل از آنکه مسائل را حل کنند آنها را می آفرینند یا بر پیچیدگی آن می افزایند. پس تنها از راه ایجاد این توانایی هاست که می توان افراد را برای مقابله با شرایط متغیر زندگی و موقعیت های جدیدی که مرتبا با آنها روبرو می شوند آماده کرد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف «بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در افزایش خلاقیت کودکان دبستانی» صورت گرفت.
روش: ۸۶ نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی دبستان های استان زنجان به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا آزمون تفکر خلاق تورنس در هر دو گروه اجرا شد و سپس مهارت های زندگی در مدت ۲۰ جلسه (۴۰ ساعت) به گروه آزمایش آموزش داده شد. پس از پایان جلسات آموزشی و سه ماه بعد در هر دو گروه، آزمون تفکر خلاقیت تورنس دوباره اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با روش های t مستقل و وابسته و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی «شفه» جهت مقایسه گروه ها انجام شد.
یافته ها: تفکر واگرا از کلاس سوم به چهارم و همچنین از کلاس سوم به پنجم، دارای تفاوت معناداری بود ولی بین نمرات تفکر خلاق کودکان کلاس سوم و پنجم تفاوت معناداری (P<0.01) مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با آموزش مهارت های زندگی می توان خلاقیت کودکان دبستانی را افزایش داد.