مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت‌ های زندگی بر سبک های مقابله ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش مهارت‌ های زندگی بر سبک های مقابله ای
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت ‌های زندگی
مقاله سبک های مقابله ای
مقاله (هیجان ‌مدار و مساله مدار)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالک حدادی نگار
جناب آقای / سرکار خانم: بدری رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مهارت‌ های زندگی بر سبک های مقابله ای دانش آموزان دختر دبیرستان ‌های ناحیه ۱ شهر تبریز بود. به منظور انجام این پژوهش، ۶۰ دانش آموز دختر دبیرستانی به شیوه نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (هر گروه متشکل از ۳۰ نفر). گروه آزمایش در طول ۱۲ جلسه هفتگی آموزش گروهی مهارت ‌های زندگی را دریافت کردند؛ اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سبک های مقابله ای موس و بیلینگر (۱۹۸۱) بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی گروه آزمایش و گواه اجرا شد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که آموزش مهارت‌ های زندگی موجب افزایش معناداری در میانگین نمرات شیوه مقابله مسأله مدار می‌شود. با توجه به نتایج پژوهش، می‌ توان گفت که آموزش مهارت ‌های زندگی می تواند به عنوان یک روش مفید، برای نوجوانان در مقابله با نگرانی ‌ها، مشکلات و مسائل شان به کار رود.