مقاله بررسی تاثیر آموزش خلاقیت بر دانش آموزان پیش دبستان و دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های برنامه درسی از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش خلاقیت بر دانش آموزان پیش دبستان و دبستانی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله آموزش خلاقیت
مقاله دانش آموز
مقاله پیش دبستان
مقاله دبستان
مقاله معلم
مقاله مربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منطقی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت روزافزون خلاقیت در جهان معاصر، مساله آموزش خلاقیت در سطح مدارس ابتدایی مورد توجه قرار گرفت و جهت بررسی این مساله، دو پژوهش انجام پذیرفت. پژوهش نخست به بررسی تاثیر آموزش خلاقیت بر افزایش خلاقیت دانش آموزان پسر دبستانی پرداخت. پس از انجام پیش آزمون با ابزار محقق ساخته در سطح گروه آزمایشی (۶۷ نفر) و گروه کنترل (۵۸ نفر)، آموزش خلاقیت به مدت ۱۲ هفته به گروه آزمایشی ارایه گردید. نتایج به دست آمده از آزمون گروه های آزمایشی و کنترل، با روش اندازه گیری های مکرر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده تفاوت معنادار گروه آزمایشی با گروه کنترل بود. پس از مشخص شدن تاثیر مثبت آموزش خلاقیت بر روی خلاقیت کودکان، پژوهش کیفی و طولی دوم، با هدف دستیابی به الگویی بومی جهت ارایه به اولیای آموزشی در جهت آموزش خلاقیت، طی ۴ تابستان متوالی انجام پذیرفت. در این پژوهش ۴۰ نفر از کودکان پیش دبستانی و دبستانی دختر و پسر، شرکت داشتند. نتایج حاصل از این پژوهش کیفی، ضمن تایید تاثیر مثبت آموزش خلاقیت، در سطح افراد مورد بررسی، در عمل به ارایه الگویی اولیه جهت چگونگی اعمال روش های آموزش خلاقیت به دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی رسید. یافته های اخیر، الگوی مناسبی جهت چگونگی به کارگیری روش های مختلف آموزش خلاقیت و محتوای لازم در این جهت را در اختیار معلمان و مربیان آموزشی، قرار خواهد داد.