مقاله بررسی تاثیر آسیاب مکانیکی بر ریزساختار و توزیع نانولوله های کربنی در ساخت نانوکامپوزیت مس تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آسیاب مکانیکی بر ریزساختار و توزیع نانولوله های کربنی در ساخت نانوکامپوزیت مس تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوکامپوزیت
مقاله مس
مقاله نانولوله های کربنی
مقاله آلیاژسازی مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، از آسیاب مکانیکی در محیط خشک برای توزیع یکنواخت نانولوله های کربنی چند دیواره در داخل فلز مس و ساخت نانوکامپوزیت مس – نانولوله های کربنی چند دیواره استفاده شد. تغییرات مورفولوژی ذرات و توزیع نانولوله های کربنی در داخل پودر مس توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، تغییرات اندازه دانه های فلز مس توسط پراش اشعه X با استفاده از روش ویلیامسون – هال انجام شد. نتایج نشان داد که مورفولوژی ذرات، اندازه دانه های فلز پس از زمان آسیاب مکانیکی ۱۶ ساعت تقریبا ثابت می ماند که نشان دهنده رسیدن پودر به حالت پایدار است. بررسی تغییرات ساختار نانولوله ها در هنگام آسیاب مکانیکی، توسط آنالیز رامان نشان داد که در هنگام آسیاب مکانیکی، ساختار نانولوله ها مقداری آسیب می بیند. بنابراین تغییر شرایط آسیاب مکانیکی برای کوتاه کردن زمان رسیدن به حالت پایدار ضروری است.