مقاله بررسی تاثیر آب شکن و صفحات مستغرق بر خط جدایی جریان در آب گیرهای جانبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آب شکن و صفحات مستغرق بر خط جدایی جریان در آب گیرهای جانبی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب گیر
مقاله خط جدایی جریان
مقاله کنترل رسوب
مقاله آب شکن
مقاله صفحات مستغرق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ایوب زاده سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزفر علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خط جدایی جریان و به عبارت دیگر صفحه جدایی جریان شامل مرز بین جریان ورودی به آب گیر و جریان در کانال اصلی است. نحوه توسعه خط جدایی جریان در کانال اصلی میزان ورود رسوبات بستر به آب گیر را تحت تاثیر قرار می دهد به نحوی که با آب گیری از نزدیک کف، رسوب بیش تری وارد آب گیر خواهد شد. آزمایش ها در شرایط کانال مستقیم و آب گیر ۹۰ درجه، نسبت دبی آب گیری ثابت و در ۴ حالت بدون حضور سازه، وجود آب شکن، وجود صفحات مستغرق و ترکیب آب شکن با صفحات مستغرق انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد با نصب صفحات مستغرق الگوی خط جدایی جریان تغییر کرده و از توسعه آن در کف به سمت کانال اصلی کاسته می شود. در نسبت دبی ۱۸ درصد، عرض ناحیه جدایی جریان در حالت بدون استفاده از سازه در کف ۳۴ درصد عرض کانال اصلی است که با کاربرد آب شکن و صفحات مستغرق به ۴ درصد کاهش پیدا می کند. با نصب هم زمان آب شکن و صفحات مستغرق با جابه جایی خط جدایی جریان به سوی آب گیر از توسعه آن در بستر کاسته شده که این امر می تواند منجر به کاهش ورود رسوبات به کانال آب گیر گردد.